1.- Inleiding.

Het doel van dit document is het vaststellen en reguleren van de gebruiksregels voor de www.clic-shoes.com website (hierna de "Site" genoemd), begrepen als alle pagina's en inhoudseigendom van CALZADOS KIDO , SL die toegankelijk zijn via het www.clic-shoes.com-domein en subdomeinen.

Gebruik van de site schrijft de voorwaarde van de gebruiker toe en impliceert aanvaarding van alle voorwaarden in deze juridische kennisgeving. De gebruiker stemt ermee in om deze juridische kennisgeving zorgvuldig te lezen elke keer dat hij / zij van plan is de site te gebruiken, aangezien deze juridische kennisgeving en de gebruiksvoorwaarden erin kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

2.- Website-eigendom.

CALZADOS KIDO, S.L. is de eigenaar van deze website, met maatschappelijke zetel te C / THOMAS EDISON No 2 COMPLE. ELCHE PARQUE INDUSTRIAL, 03203 ELCHE en belastingidentificatiekaart: B53250189.
U kunt contact met ons opnemen op het volgende telefoonnummer of via e-mail op: Tel: +34 966357774, e-mail: customercare@clic-shoes.com

3.- Intellectuele en industriële eigendom.

De intellectuele eigendomsrechten van deze site zijn eigendom van CALZADOS KIDO, S.L. Elke volledige of gedeeltelijke ongeoorloofde reproductie, distributie, commercialisering of transformatie van de inhoud van de site, met uitzondering van persoonlijk of privégebruik, vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van CALZADOS KIDO, S.L. Bovendien zijn alle handelsmerken en servicemerken van welke aard dan ook op de site wettelijk beschermd.

Het ongeoorloofde gebruik van de informatie op deze site, evenals eventuele schade aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van CALZADOS KIDO, SL, kunnen leiden tot de overeenkomstige juridische acties en, indien van toepassing, tot de verplichtingen die voortvloeien uit de uitoefening van deze rechten.

4.- Uitsluiting van aansprakelijkheid.

De inhoud, programma's, informatie en / of adviezen op deze site zijn louter indicatief. CALZADOS KIDO, SL, is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de doeltreffendheid of nauwkeurigheid van de inhoud van de site en is vrijgesteld van enige contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid jegens de gebruikers die er gebruik van maken, aangezien het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om de geschiktheid van de verstrekte informatie bepalen. Inhoud van derden of bedrijven kan op deze site worden aangeboden. CALZADOS KIDO, S.L. is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van deze inhoud en is vrijgesteld van enige contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid jegens de gebruikers die er gebruik van maken.

CALZADOS KIDO, SL, behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vorm van beperking. Daarnaast stelt CALZADOS KIDO, S.L. wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele schade of verliezen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van het gebrek aan beschikbaarheid en / of continuïteit van deze site en de daarin aangeboden diensten.

CALZADOS KIDO, S.L. biedt geen garantie voor de afwezigheid van virussen of andere elementen op het web die wijzigingen in uw computersysteem kunnen veroorzaken. CALZADOS KIDO, S.L., wijst elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid af met gebruikers die gebruik maken van deze site en welke schade dan ook veroorzaakt door computervirussen of computerelementen van welke aard dan ook.

CALZADOS KIDO, S.L. wijst alle verantwoordelijkheid af voor diensten die op deze site door derden kunnen worden geleverd.

CALZADOS KIDO, S.L. wijst elke verantwoordelijkheid af voor de diensten en / of informatie die wordt aangeboden op andere websites die naar deze site zijn gelinkt. CALZADOS KIDO, S.L. heeft geen controle over of houdt geen toezicht op websites van derden. We raden gebruikers van deze site aan voorzichtig te zijn en de wettelijke voorwaarden van deze websites te raadplegen. Gebruikers die elk type informatie indienen bij CALZADOS KIDO, S.L. verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat het waarheidsgetrouw is en dat het geen inbreuk maakt op enig recht van derden of de huidige wetgeving.

5.-Gebruiksvoorwaarden van de site.

Toegang tot deze site is gratis, behalve de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk van de toegangsprovider van de gebruiker.
Het is uitdrukkelijk verboden om de site te gebruiken om de goederen of belangen van CALZADOS KIDO, S.L. en / of derden of op manieren die op enigerlei wijze de netwerken, servers en andere computerapparatuur (hardware) of computerproducten en applicaties (software) van CALZADOS KIDO, S.L. of derden.

In het geval dat de gebruiker weet dat de gelinkte sites verwijzen naar pagina's waarvan de inhoud of diensten onwettig, schadelijk, vernederend, gewelddadig of niet-moreel zijn, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met CALZADOS KIDO , SL

6.- Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens.

In overeenstemming met organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), CALZADOS KIDO, S.L. informeert de gebruikers van de website www.clic-shoes.com hierbij dat de gegevens die via onze website worden verstrekt via de corresponderende formulieren en e-mails die worden ontvangen en die als persoonlijke gegevens worden beschouwd, in onze bestanden zullen worden opgenomen om de gevraagde service, beantwoord uw vraag en / of verwerk uw aanvraag.

Deze bestanden zijn geregistreerd bij de Spaanse dienst voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos) in overeenstemming met de huidige wetgeving en ontwikkelingsregels. < br />
De gebruikers garanderen en zijn in alle gevallen verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, geldigheid, authenticiteit, relevantie en niet-buitensporige aard van de persoonsgegevens; en beloven ze naar behoren up-to-date te houden.

In gevallen waarin gebruikers een formulier moeten invullen en op 'verzenden' moeten klikken om ons een vraag of verzoek te sturen, houdt dit in dat u er uitdrukkelijk mee instemt dat u naar behoren geïnformeerd en geef uw toestemming voor de inhoud van de clausule die bij het formulier is gevoegd of dat u het privacybeleid accepteert.

6.1.- Gegevens verstrekt door derden: in de In het geval dat persoonlijke informatie in de applicatie wordt opgenomen door personen die deze niet bezitten, moet de gebruiker, voordat deze wordt opgenomen, die personen informeren over de punten in de voorgaande paragrafen. CALZADOS KIDO, S.L. is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid als gevolg van het niet naleven van deze vereiste.

6.2.- Gegevens met betrekking tot minderjarigen: u bent niet geautoriseerd om de gegevens van personen onder de veertien jaar te verstrekken via deze website. CALZADOS KIDO, S.L. is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid als gevolg van het niet naleven van deze vereiste.

6.3.- Commerciële communicatie via elektronische weg:
Communicatie via e-mail of via andere elektronische middelen zijn nodig om uw verzoek te beheren.
Deze communicatie is echter degene die uitdrukkelijk is goedgekeurd of goedgekeurd door de ontvangers in overeenstemming met wet 34/2002 van 11 juli betreffende informatiemaatschappijdiensten en elektronische Handel (Ley 34/2002, 11 juli, Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico), behalve zoals bepaald in artikel 21.2 van dezelfde wet, zoals verwoord in de eerste slotbepaling van de nieuwe algemene telecommunicatiewet (Disposición Final Primera de la nueva Ley General de Telecomunicaciones).

6.4.- Beveiligingsmaatregelen: de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand heeft de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus aangenomen voor de bescherming van Persoonsgegevens en heeft alle middelen en technische maatregelen geïnstalleerd beschikbaar volgens de stand van de techniek om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte persoonlijke gegevens te voorkomen.

6.5.- Geheimhoudingsplicht: de gebruiker kan verwacht vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht van al degenen die de gegevens in naam en namens de gebruiker behandelen. Niettegenstaande het voorgaande, is de gebruiker zich ervan bewust dat netwerkbeveiligingsmaatregelen kwetsbaar kunnen zijn.

6.6.- Gebruikersrechten: de gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie van persoonlijke gegevens zoals bepaald in de Organische Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal - LO 15/1999) en Koninklijk Besluit 1720/2007, door een brief te sturen en een kopie van uw nationale bij te voegen identiteitskaart of paspoort naar het volgende adres: CALLE BENIARBEIG No11 5D, 03015, ALICANTE.

7.- Commercial communications by electronic means

Communications made by email or by any other electronic means are necessary to manage your request.
However, these communications shall be those that have been expressly consented to or authorized by the recipients in accordance with Law 34/2002, of July 11, on Information Society Services and Electronic Commerce, except as provided by article 21.2 of this same Law, as worded in the First Final Provision of the new General Telecommunications Law.

8.- Cookies.

We inform you that this website installs its own and third-party cookies when visiting its pages. Cookies are non-executable text files used to store any type of information about the user. We use these files to facilitate navigation and to obtain statistical data.

What kind of cookies does this website use?
- Technical Cookies: SThese cookies allow the user to navigate through a web page, platform or application and use the different options or services offered.
- Personalisation Cookies: These cookies allow the user to access the service with some predefined general characteristics based on a series of criteria in the user's terminal.
-Analysis Cookies: These cookies allow the monitoring and analysis of the behaviour of users of the websites to which they are linked. The information collected through this type of cookie is used to measure the activity of the websites, application or platform and for the creation of navigation profiles of the users of these sites, applications and platforms, in order to make improvements according to the analysis of the use data of the users of the service.

Who uses and has access to the information from the cookies that we install?
Only CALZADOS KIDO, S.L. and the service provider for the maintenance and analysis of its website, use and have access to the cookies of CALZADOS KIDO, S.L. Third parties who have stored cookies on your computer will have access to them.

How to manage your cookie settings?
Most browsers automatically accept the use of cookies, but you can configure your browser so that it does not accept them, or to warn you when a server wants to save a cookie. You can do this by consulting:
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
You can always block the installation of cookies, and delete all those stored in your terminal from your browser.

9.- Social networks.

By becoming a fan, follower or similar of our company on any of the different social networks, in the context of this treatment, you should bear in mind that CALZADOS KIDO, S.L. may only consult or cancel your data in a restricted manner because of its specific user profile. Any rectification of your data or restriction of information or publications must be made through the configuration of your profile or user in the social network. By default, you agree to the following:

(a) Treatment of your personal data by the following social networks and in accordance with their Privacy Policies: Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf Twitter http://twitter.com/privacy Tuenti http://corporate.tuenti.com/es/privacy

(b) Access by CALZADOS KIDO, S.L to the data contained in your profile or biography will be more or less extensive, depending on your privacy configuration for each network.

(c) News published about our events or our comments may appear on your wall or biography.

(d) To receive communications about our products and events.

If you want to unfollow us, just click on the option "unlike" or "unfollow". You can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition at any time by sending a letter to the address that appears above or by sending an e-mail to customercare@clic-shoes.com

10.- Legislation.

These general conditions are governed by Spanish law. The User accepts these Terms of Use, and any type of controversy regarding the use of this website will be interpreted in accordance with the laws in force at the place of residence of the owner of this website.

11.- Contact us.

If you have any questions about the conditions reflected in this Legal Notice, or if you'd like to make any suggestions or recommendations, please contact us via e-mail: customercare@clic-shoes.com

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password